Välkommen till Karlstad SJÖTRAFIK AB

våran hemsida är under ombyggnation…

Om du önskar kontakta oss ang charterbokningar, vänligen skicka ett mail till lena@skeppa.se eller ring 070 595 75 50.